Povinné informace o společnosti

GW JIHOTRANS a.s.

Pekárenská 255/77

370 21 České Budějovice

IČ:043 56 411

DIČ:CZ043 56 411

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku – obchodním rejstříku dne 22.6.2016, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 2293.

ÚSPORY ENERGIE - GW JIHOTRANS - AREÁL V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektů a optimalizace energetického hospodářství.

ÚSPORY ENERGIE - GW JIHOTRANS - AREÁL V VIMPERK je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektů a optimalizace energetického hospodářství .

Oznámení představenstva společnosti GW BUS a.s.

Valná hromada GW BUS a.s., IČ 043 56 683, se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 2295, dne 26.7.2017 rozhodla o změně podoby všech 20.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,–Kč každé z nich, z listinných na zaknihované.

Lhůta k vrácení dosavadních listinných akcií je dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Představenstvo